Vår verksamhetsidé

Hur vi arbetar med våra kunders möjligheter till inflytande i den egna vårdsituationen.

Floragårdens Hemtjänst arbetar för att kunderna från början ska ha ett stort inflytande över sin vårdsituation, genom att i genomförandeplanen komma överens om hur kunden vill ha det.  Genomförandeplanen utvärderas en gång i halvåret, eller så fort behov föreligger.

Floragårdens Hemtjänst personal har ett rehabiliterande arbetssätt, så att kunden bibehåller sina funktioner i mesta möjliga mån.

Floragårdens Hemtjänst ger den mertid till personalen som detta kräver.

Floragårdens Hemtjänst ser anhöriga och närstående som en resurs i vårdarbetet, genom regelbundna gemensamma samtal och aktiviteter.

Floragårdens Hemtjänst personal är de flesta utbildade undersköterskor, vårdbiträde eller med mycket erfarenhet.  Olika språk finns representerad bland personalen.

Floragården Hemtjänst samarbetar i hälso- teams möten, med sköterska,fysioterapeut o arbetsterapeut, för att kunden ska få den bästa vården och träningen.