Historia

Floragården startade 1994.

Floragården är en stor enhet inom äldreomsorgen i Falkenberg och kooperativet mötte olika reaktioner: Politiker och högre tjänstemän var positiva. Inom facket, kommunal, var man först tveksam men är det inte längre. Bland enhetscheferna inom äldreomsorgen skapade avknoppningen oro, förmodligen med tanke på jämförelser.

Förklaringen till, att Floragården i alla år haft överskott är, att den rymmer flera olika verksamheter, vilket ger möjligheter till samordning och mer effektivt resursutnyttjande.

Att starta ett kooperativ betyder stort ansvar. Ingen står bakom som trygghet. Oro för ekonomin stod ständigt på lut den första tiden. Det tar också tid för all personal att växa in i det nya som innebar att alla ska ta ansvar och vara delaktiga.

Uppfinningsrikedomen är stor vad gäller att spara pengar. Det mesta finns givetvis att hämta i detta att personalen samordnar sig och hittar nya lösningar för att ge bättre vård. Det ska löna sig att tänka smått.

Råd från Kooperativet Floragården.

  • Initiativet måste komma från personalen, Det går inte att beställa fram ett kooperativ.
  • Starta inte för smått. Försök att få med olika verksamheter så att spelrum finns.
  • Särskild utbildning behövs för att bli en bra arbetsgivare.
  • Sätt ihop en mindre grupp av medlemmar som alla tar på sig olika arbetsuppgifter.
  • Var inte rädd för ekonomi! De som arbetar på golvet vet vad som krävs för att ge bra vård.
  • Uppmuntran och belöningar ger ett bra arbetsklimat.