Hemtjänst


Hemtjänst innefattar vård, service och omsorg till personer i ordinärt boende.

Att utföra arbete i en annan människas hem kräver något alldeles extra av oss – att visa respekt för andras integritet samt förståelse för olika personers önskemål och vanor.

I många av våra uppdrag omfattar hemtjänsten även hemsjukvårdsinsatser.

I och med att omvårdnadsbehoven hos de äldre blir allt större, ökar även kraven på att vi har kompetenta och flexibla medarbetare.

Ansökan gör man via Falkenbergs kommun där man i kundvalet väljer oss om du vill att vi skall utföra dina hjälpinsatser.

Här gäller också att fr.o.m 9/1 2012 att Falkenbergs kommun har hand om matdistributionen och åtgärdar larm när du tryckt på din larmklocka och vill ha hjälp.

Detta är ett politiskt beslut som vi ej kan påverka!

.