Kvalitetsarbete i fokus

I vårt kvalitetsarbete betonar vi:
– Målmedvetenhet
– Ledningen och medlemmarnas engagemang
– Allas delaktighet
– Framtidstro
– Arbetsglädje