Med kvalitet menar vi

Den egna upplevelsen är grunden för kvalitet, hur man vill att vi genom bemötande, vård och omsorg klarar vår uppgift. Anhörigas och andra närståendes upplevelser och delaktighet är av stor vikt.

Våra uppdragsgivare skall känna trygghet när man ger oss uppdraget. Personalen ska känna trygghet och vara professionella i utförandet.

Med detta menar vi att det finns kunskap, kompetens, flexibilitet och arbetsglädje.

Floragårdens kvalitetssystem:
På Floragården följer vi Socialstyrelsens författningssamling inom Socialtjänsten och Hälso och sjukvården.