Vår värdegrund

Bemötande

  • Varje människa skall ses som en fri individ, som har förmåga att göra egna val och ta eget ansvar. Var och en skall därför bemötas individuellt efter sina förutsättningar.

Trygghet

  • Varje människa skall få uppleva trygghet och respekt. Vi skall stötta och hjälpa efter var och ens behov. Vi skall förebygga ohälsa och lindra lidande. Vi skall se människan, oavsett kulturell bakgrund, kön, ålder och sociala villkor.

Värdighet

  • Varje människa har rätt att forma sitt eget liv och bli bekräftad för den person man är. Vi skall respektera och se till att var och en får den omtanke man har rätt till. Vi skall se till att varje människa får sin intigritet respekterad, trots att hon/han själv inte kan hävda den.

Välbefinnande

  • Varje människa skall i sin hemmiljö känna att man litar på personalen och att man får känna den värme, respekt,förtroende och pålitlighet man behöver för att kunna få ett meningsfullt liv, på sina egna villkor.

Delaktighet

  • Varje människa skall få känna delaktighet i sin vardag. Genom tilliten mellan den som får vård och personalen, skall man så långt det är möjligt att främja varje människas självbestämmande, val och behov.