Kunden i centrum

– Vi möter dem med respekt för den personliga integriteten och självbestämmande.

– Alla upplever delaktighet i omvårdnaden, antingen genom sig själv, vid behov anhörig eller annan företrädare.

– Genomförandeplanerna hålls aktuella. Dessa utvärderas en gång per halvår, eller vid behov.