Seminarier och studiebesök

Floragården har sedan 1996 anlitats över hela landet och i övriga Norden för att sprida kunskap om den kooperativa företagsformen och för inte minst det kvinnliga företagandet.

Vi har under åren haft många studiebesök från och hållit otaliga seminarier i Sverige och övriga Norden. Vi har också anlitats av Kommunförbundet vid ett par tillfällen för att stimulera till ett alternativ företagande inom äldreomsorgen.