Floragårdens kvalitetssäkring

1. All personal utbildas kontinuerligt i en metod att kvalitetssäkra (DiSSy-metoden).

2. All personal är delaktiga i kvalitetssäkringen, så att vi går mot samma mål.

3. All personal skall ha kännedom om vår policy och rutiner.

4. Utvärderingen av kvalitetssäkringen sker 1 gång per år eller vid behov.