Servicehus


Inom Floragården erbjuder vi äldre och funktionshindrade Särskilt boende,hemtjänstinsatser och hemsjukvård av varierande omfattning.

Insatserna till personer i servicehus syftar till att underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt att klara sig själv i hemmet. Tanken är att man skall kunna bo kvar i sin bostad även med ett mycket stort vårdbehov.

På Floragården finns även tillgång till gemensam service, såsom restaurang, frisör, fotvård, tandvård, distiktssköterska,sjukgymnast, arbetsterapeut och läkarvård samt erbjudanden om olika former av aktiviteter. Personal finns alltid tillgänglig dygnet runt.