Seniorboende/Servicetjänster/Särskilt boende


Bo bekvämt och tryggt. På Floragården kan du via Fabo få ett boende som kanske passar dig som vill ha tryggheten och närheten till hjälp och personal.

Hemtjänstinsatser och Särskilt Boende ansöker man om via Falkenbergs kommuns myndighetsavdelning via biståndshandläggaren.

Floragården tillhör kundvalet, där du kan välja oss att ta hand om dina hemtjänstinsatser/ servicetjänster.

Efter beviljat hemtjänstbeslut planerar ni och personalen hjälpinsatserna. För dig som ej behöver så mycket hjälp, finns Trygghetslarm att tillgå, även detta är ett myndighetsbeslut.

Även för dig som boende utan hjälpinsatser, finns möjlighet att äta middag och deltaga i dom olika aktiviteterna på dagcentralen.

För möjlighet till en seniorbostad måste du anmäla dig till FABO för att ställa dig i kö.