Gruppboende


Floragårdens gruppboende för demenssjuka har 9  platser. Biståndshandläggaren beslutar, ibland på uppdrag av demenssjuksköterskan i kommunen om det finns skäl att flytta in i vårt gruppboende på Backsippan.

Gruppboendet har gemensamhetsrum, där man kan tillbringa tiden tillsammans med andra boende och personal.

Här äter man alla måltider tillsammans och försöker så långt det går, att aldrig lämna någon ensam under den vakna tiden.

Du når Backsippan på telefon-nummer 0346-829 20