Fakta om Floragården

Fakta om Floragården

  • Servicehus med 126 lägenheter bestående av ettor, tvåor och treor.
  • Personalkooperativ sedan 1994
  • 77 anställda, därav är 11 delägare i kooperativet.
  • Omsättning 33  miljoner kronor (vid starten 11 miljoner kronor)

Verksamheten omfattar

  • Hemtjänst hos ca. 40 vårdtagare i servicehuset.
  • 60 Särskilt boende lägenheter.
  • 60 hemtjänstinsatser hos vårdtagare i geografiskt område utanför servicehuset.
  • Två dagcentraler för demensjuka.
  • Dagcentral med matsal och aktiviteter öppen för alla pensionärer.
  • Gruppboende för demensjuka.( 9 platser)